Cài đặt Cockpit trên Linux CentOS 7


Cockpit là một công cụ quản trị hệ thống mạnh mẽ và dễ sử dụng cho Linux, cho phép bạn quản lý máy chủ của mình từ xa thông qua giao diện web trực quan. Nó cung cấp nhiều tính năng, bao gồm:

 • Giám sát hệ thống: Theo dõi hiệu suất CPU, bộ nhớ, sử dụng đĩa và mạng.
 • Quản lý dịch vụ: Khởi động, dừng và quản lý các dịch vụ hệ thống.
 • Quản lý mạng: Cấu hình mạng, xem thông tin kết nối mạng và quản lý tường lửa.
 • Quản lý tài khoản người dùng: Tạo, sửa đổi và xóa tài khoản người dùng.
 • Truy cập tệp: Duyệt và quản lý tệp trên hệ thống của bạn.
 • Terminal: Truy cập shell dòng lệnh trực tiếp trên giao diện web.

Lợi ích của việc sử dụng Cockpit

Có nhiều lợi ích khi sử dụng Cockpit để quản trị hệ thống CentOS 7 của bạn:

 • Dễ sử dụng: Cockpit có giao diện web trực quan và dễ sử dụng, ngay cả đối với những người mới bắt đầu.
 • Mạnh mẽ: Cockpit cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ để quản lý hệ thống của bạn.
 • Hiệu quả: Cockpit cho phép bạn quản lý nhiều máy chủ từ một giao diện duy nhất.
 • Linh hoạt: Cockpit có thể được mở rộng bằng các plugin để thêm chức năng.

Cài đặt Cockpit trên CentOS 7

Cài đặt Cockpit trên CentOS 7 rất đơn giản. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Cập nhật hệ thống của bạn:
sudo yum update -y
 1. Cài đặt kho lưu trữ EPEL:
sudo yum install -y epel-release
 1. Cài đặt Cockpit:
sudo yum install -y cockpit cockpit-networkmanager cockpit-dashboard cockpit-storaged cockpit-packagekit
 1. Kích hoạt và khởi động dịch vụ Cockpit:
sudo systemctl enable --now cockpit.socket
 1. Mở cổng firewall cho Cockpit:
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=cockpit
sudo firewall-cmd --reload
 1. Truy cập Cockpit:

Mở trình duyệt web của bạn và truy cập địa chỉ URL sau, thay thế [SERVER_IP] bằng địa chỉ IP của máy chủ CentOS 7 của bạn:

https://[SERVER_IP]:9090

Lưu ý:

 • Nếu bạn đang sử dụng SELinux, bạn có thể cần phải cho phép truy cập SELinux cho Cockpit. Bạn có thể làm điều này bằng cách chạy lệnh sau:
sudo sestatus -b | grep cockpit

Nếu đầu ra của lệnh bao gồm allow, thì SELinux đã được cho phép truy cập Cockpit. Nếu không, bạn cần phải chạy lệnh sau:

sudo setsebool -P cockpit_allow_network 1

Sử dụng Cockpit

Khi bạn đã truy cập Cockpit, bạn sẽ thấy bảng điều khiển chính, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về hệ thống của bạn. Bạn có thể sử dụng menu ở bên trái để truy cập các tính năng khác nhau của Cockpit, chẳng hạn như Giám sát hệ thống, Quản lý dịch vụ, Quản lý mạng và Quản lý tài khoản người dùng.

Cockpit cũng cung cấp một giao diện dòng lệnh tích hợp, cho phép bạn thực thi các lệnh trên hệ thống của mình trực tiếp từ giao diện web.

Kết luận

Cockpit là một công cụ quản trị hệ thống mạnh mẽ và dễ sử dụng cho Linux CentOS 7. Nó cung cấp nhiều tính năng để giúp bạn quản lý máy chủ của mình một cách hiệu quả. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp quản trị hệ thống dễ sử dụng và mạnh mẽ, thì Cockpit là một lựa chọn tuyệt vời.