Cài đặt Plesk sử dụng tệp QCOW2


Plesk cung cấp tệp QCOW2 đã chứa cài đặt Plesk sẵn sàng sử dụng, chạy trên hệ điều hành dựa trên Linux. Bạn có thể tải xuống tệp QCOW2 này tại:

Plesk Obsidian QCOW2 images

Lựa chọn tệp QCOW2 nào để tải xuống?

Tất cả tệp QCOW2 được cung cấp đều chứa phiên bản Plesk mới nhất có sẵn vào thời điểm đó. Để chọn hình ảnh phù hợp để tải xuống, hãy đọc về sự khác biệt dưới đây:

  • “plesk–latest.qcow2”. Đường dẫn này là cố định, nghĩa là nó sẽ không thay đổi khi có phiên bản Plesk mới hơn được phát hành và bạn luôn có thể sử dụng nó để nhận và triển khai phiên bản Plesk mới nhất.
  • “plesk–.qcow2”. Đường dẫn này là tạm thời, nghĩa là nó sẽ thay đổi khi có phiên bản Plesk mới hơn được phát hành và bạn sẽ không thể sử dụng nó. Nếu bạn chỉ muốn triển khai một phiên bản cụ thể của Plesk, chứ không phải phiên bản mới nhất, chúng tôi khuyến nghị bạn tải hình ảnh về ổ cứng địa phương của mình.

Phần Mềm Ảo Hóa Hỗ Trợ

Ngoài VirtualBox và VMware Workstation Player, bạn cũng có thể triển khai Plesk từ tệp QCOW2 sử dụng phần mềm sau:

Bạn cũng có thể sử dụng các nền tảng quản lý ảo hóa như SolusVM, libvirt, v.v.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ mô tả cách triển khai Plesk trên VirtualBox và VMware Workstation Player. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phần mềm ảo hóa tự phát triển hoặc của bên thứ ba, cũng như triển khai tệp sử dụng script triển khai của riêng bạn. Nếu có khó khăn, hãy tham khảo tài liệu của phần mềm ảo hóa bạn đã chọn.

Chuyển Đổi tệp QCOW2

Nếu phần mềm ảo hóa bạn chọn không hỗ trợ tệp QCOW2, bạn cần chuyển đổi hình ảnh này sang định dạng được hỗ trợ. Ví dụ, VMware Workstation Player không hỗ trợ QCOW2 nhưng hỗ trợ hình ảnh ở định dạng .vmdk. Để chuyển đổi hình ảnh, hãy thực hiện như sau:

  1. Tải xuống và cài đặt QEMU trên máy tính của bạn.
  2. Tải tệp Plesk QCOW2 về thư mục QEMU trên máy tính của bạn.
  3. Mở Command Line và di chuyển đến thư mục QEMU bằng cách chạy lệnh sau:
   cd <đường dẫn thư mục QEMU>
  1. Chuyển đổi tệp QCOW2 sang định dạng .vmdk bằng cách chạy lệnh sau:
   qemu-img convert -f qcow2 <tên tệp>.qcow2 -O vmdk <tên tệp>.vmdk
  1. (Tùy chọn) Sao chép tệp .vmdk sang thư mục khác.