Cài đặt Plesk sử dụng Plesk Web Installer cho Linux


Cài Đặt Plesk Sử Dụng Plesk Web Installer

Plesk Web Installer là một dịch vụ trực tuyến có thể cài đặt Plesk trên máy chủ Linux của bạn hoặc triển khai một VPS Amazon Lightsail với Plesk được cài đặt sẵn.

Nếu bạn chọn cài đặt Plesk trên máy chủ Linux của mình:

  1. Bạn chỉ cần cung cấp địa chỉ IP hoặc tên máy chủ và thông tin đăng nhập của máy chủ.
  2. Plesk Web Installer sẽ tự động cài đặt Plesk.

Không giống như các cách cài đặt Plesk khác, bạn không cần phải đăng nhập vào máy chủ qua SSH và thực hiện các lệnh để cài đặt Plesk. Plesk Web Installer sẽ cài đặt phiên bản Plesk ổn định mới nhất với bộ thành phần và tính năng mặc định, phù hợp với nhu cầu của đa số người dùng.

Lưu ý: Thông tin đăng nhập máy chủ của bạn an toàn. Plesk Web Installer sử dụng chúng một lần để cài đặt Plesk và không lưu trữ ở đâu.

Bạn không cần lo lắng về việc bỏ lỡ bất kỳ tính năng Plesk nào – bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các thành phần Plesk sau này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kiểm soát các thành phần cần cài đặt, hãy xem xét cài đặt Plesk qua giao diện điều khiển hoặc GUI.

Nếu bạn chọn triển khai VPS Amazon Lightsail với Plesk được cài đặt sẵn:

  1. Bạn cần cung cấp thông tin cần thiết (đặc biệt là ID khóa truy cập và khóa truy cập bí mật để truy cập vào API của Amazon Lightsail, khu vực và kế hoạch VPS, v.v.).

Lưu ý: Plesk được cài đặt sẵn trên Amazon Lightsail là một hình ảnh đặc biệt của Plesk được gọi là “Plesk Web Admin SE”. Nó khác biệt so với các phiên bản Plesk khác. Trước khi chọn Plesk trên Amazon Lightsail, chúng tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu về các tính năng và hạn chế của Plesk Web Admin SE.

Để cài đặt Plesk sử dụng Plesk Web Installer:

  1. Đảm bảo rằng máy chủ của bạn đáp ứng các yêu cầu cài đặt.
  2. Truy cập vào Plesk Web Installer và cài đặt Plesk.

Giao diện của Plesk Web Installer trực quan và dễ sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy tham khảo quy trình này. Quá trình cài đặt Plesk trung bình mất khoảng 15 phút. Thời gian cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào băng thông mạng, tốc độ mạng, phiên bản hệ điều hành máy chủ, v.v.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ cần thực hiện cấu hình sau cài đặt.