[Cyberpanel] Tạo trang web


Khi bạn đã cài đặt CyberPanel trên máy chủ của mình, bước tiếp theo là tạo một trang web. Điều này có thể được thực hiện dễ dàng thông qua giao diện CyberPanel.

Để tạo một trang web, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển CyberPanel của bạn.

Điều hướng đến menu bên trái và chọn tùy chọn “ Trang web ”. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy nhiều tùy chọn để quản lý trang web của mình.

Nếu bạn muốn tạo trang web, hãy nhấp vào “ Tạo trang web ”.

Khi bạn nhấp vào nút Tạo trang web , nó sẽ đưa bạn đến trang này.

Nhập chi tiết theo các tùy chọn và nhấp vào nút Tạo trang web. Tại đây bạn có thể thấy các tính năng bổ sung bạn có thể đánh dấu nếu muốn nếu không thì khi trang web được tạo, bạn có thể truy cập các tính năng này

Nhấp vào nút “ Tạo trang web ” sẽ dẫn đến việc tạo trang web thành công.

Sau đó điền vào tất cả các trường, chúng tự giải thích nhưng hãy xem một số cấu hình ví dụ:

  1. Chọn gói cho trang web này, CyberPanel đi kèm với gói mặc định tuy nhiên bạn có thể tạo gói của riêng mình.
  2. Chọn Chủ sở hữu cho trang web này, nếu chủ sở hữu không phải là quản trị viên thì người dùng đã chọn đó cũng có thể quản lý trang web này.
  3. Nhập tên miền của bạn.
  4. Nhập email.
  5. Chọn phiên bản PHP, bạn cũng có thể thay đổi phiên bản này sau.
  6. Nếu SSL được chọn, CyberPanel sẽ cố gắng lấy SSL Let’s Encrypt nếu thất bại, SSL tự ký sẽ được cấp và cũng có thể được thay đổi sau này. (CyberPanel sẽ không nhận được SSL nếu miền chưa được trỏ đến máy chủ).

Cuối cùng, nhấn  Create Website và một trang web sẽ được tạo.