Đặt lại mật khẩu root bị quên trong Ubuntu 20.04


Trong các hệ thống dựa trên nền tảng Linux, tài khoản root là tài khoản có quyền cao nhất. Người dùng root có toàn quyền kiểm soát hệ thống Linux. Trong các hệ thống này, người dùng cần có sự cho phép của root để thực hiện các thay đổi. Người dùng root, với các đặc quyền độc đáo của mình, có thẩm quyền để thay đổi và ghi đè quyền của các người dùng khác. Trong trường hợp hệ thống Ubuntu, tài khoản root mặc định ban đầu được vô hiệu hóa, nhưng người dùng vẫn có thể thực hiện các thay đổi liên quan nếu họ biết mật khẩu root của hệ thống. Vấn đề thực sự xảy ra khi người dùng quên mật khẩu root trong hệ thống của họ. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách đặt lại mật khẩu root trên hệ thống Ubuntu 20.04 bằng cách sửa đổi cấu hình bộ tải khởi động Grub và khởi động Ubuntu vào chế độ cứu hộ.

Thay đổi mật khẩu root

Để thay đổi mật khẩu root trong hệ thống của bạn, hãy mở cửa sổ terminal bằng phím tắt Ctl + Alt + T. Bạn cũng có thể truy cập cửa sổ terminal bằng cách đi đến Ứng dụng > Terminal của hệ thống. Bây giờ để thay đổi mật khẩu root, hãy gõ lệnh sau trong cửa sổ terminal:

$ sudo passwd root

Hệ thống sau đó sẽ nhắc người dùng nhập mật khẩu mới mà họ muốn thiết lập. Sau đó khi bạn nhấn phím Enter, hệ thống sẽ nhắc người dùng gõ lại mật khẩu mới một lần nữa ở trường Nhập lại mật khẩu mới.

Khi bạn nhấn phím Enter từ bàn phím, mật khẩu sau đó sẽ được cập nhật thành công.

Đặt lại mật khẩu root

Khi người dùng quên mật khẩu root của họ, sau đó họ cần nhập mật khẩu của người dùng.

Bước 1: Khởi động vào chế độ Recovery
Để bắt đầu với phương pháp này, người dùng cần khởi động lại hệ thống của họ. Ngay khi màn hình splash xuất hiện, nhấn phím Shift từ bàn phím của bạn. Màn hình GNU GRUB sẽ xuất hiện như hiển thị dưới đây:

Đây là menu khởi động của Ubuntu có các phiên bản kernel khác nhau được hiển thị và có các tùy chọn khác nhau. Chọn tùy chọn Ubuntu bằng cách nhấn phím Enter. Khi bạn chọn Ubuntu, bạn cần nhấn phím “e” để mở các tham số grub cần chỉnh sửa.

Bước 2: Thay đổi cấu hình
Sau đó sử dụng các phím mũi tên để cuộn xuống phía dưới đến dòng cuối cùng bắt đầu bằng từ khóa “linux /boot/vmlinuz”.

Từ dòng được tô sáng ở trên, bạn cần thay thế “ro quiet splash $vt_handoff” bằng “rw init=/bin/bash“.

Bước 3: Khởi động lại hệ thống

Bước tiếp theo là khởi động lại hệ thống của bạn. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng Ctrl + X hoặc bằng phím F10. Nó sẽ giúp bạn khởi động lại hệ thống cùng với các bản cập nhật bạn đã thực hiện trong hệ thống của mình. Hệ thống sẽ khởi động lại và sau đó bạn sẽ được đưa đến shell gốc của hệ thống. Lệnh shell sẽ chỉ xuất hiện một lần và trong tương lai, nó sẽ xuất hiện bình thường.

Để kiểm tra xem hệ thống tập tin gốc của bạn đã được gắn kết đúng chưa, bạn cần thêm lệnh sau vào trong shell:

$ mount | grep -w /

Bước 4: Thay đổi mật khẩu root
Để thay đổi mật khẩu root, gõ lệnh mật khẩu sau:

$ passwd

Sau đó, hệ thống sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu mới và một khi bạn đã nhấn phím Enter, nó sẽ lại yêu cầu bạn gõ lại mật khẩu.

Một khi mật khẩu được cập nhật, một thông báo thành công sẽ xuất hiện trên màn hình.

Bây giờ mật khẩu đã được thay đổi/đặt lại thành công. Để xác nhận các cập nhật, bạn có thể khởi động lại hệ thống của mình.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã thấy cách đặt lại mật khẩu root trên hệ thống Ubuntu 20.04. Quên mật khẩu không còn là vấn đề nữa vì bạn có thể dễ dàng làm theo phương pháp này để cập nhật và đặt lại mật khẩu root.