Giới thiệu chi tiết về công cụ fdisk trong quản lý phân vùng đĩa


fdisk là một trong những công cụ quan trọng và phổ biến nhất dùng để quản lý phân vùng đĩa trong các hệ thống Unix-like, bao gồm Linux. Công cụ này cho phép người dùng tạo, xóa, thay đổi kích thước, và quản lý các phân vùng trên đĩa cứng.

1. Tổng quan về fdisk

fdisk là viết tắt của “fixed disk” hoặc “format disk” và là một tiện ích dòng lệnh dùng để thao tác với bảng phân vùng của một ổ đĩa cứng. Các hệ điều hành Unix-like, như Linux, sử dụng fdisk để thiết lập các phân vùng trong một ổ đĩa, giúp phân chia không gian lưu trữ thành các khu vực riêng biệt mà hệ điều hành và các ứng dụng có thể sử dụng.

2. Cài đặt fdisk

Trên hầu hết các hệ thống Linux, fdisk được cài đặt sẵn. Tuy nhiên, nếu nó không có sẵn, bạn có thể cài đặt thông qua các trình quản lý gói của hệ thống.

 • Trên Debian và Ubuntu:
 sudo apt-get install fdisk
 • Trên CentOS và Fedora:
 sudo yum install fdisk

3. Sử dụng fdisk

Dưới đây là một số lệnh cơ bản để sử dụng fdisk:

 • Mở fdisk với một đĩa cụ thể:
 sudo fdisk /dev/sda

Đây là bước đầu tiên để bắt đầu làm việc với fdisk. Thay /dev/sda bằng đường dẫn tới đĩa mà bạn muốn quản lý.

 • Hiển thị bảng phân vùng hiện tại:
  Khi đã mở fdisk, bạn có thể nhập p để in bảng phân vùng hiện tại của đĩa.
 • Tạo phân vùng mới:
  Nhập n để tạo một phân vùng mới. Bạn sẽ được yêu cầu chọn loại phân vùng (primary hoặc extended), số phân vùng, và kích thước của nó.
 • Xóa một phân vùng:
  Nhập d để xóa một phân vùng. Bạn sẽ cần chỉ định số phân vùng bạn muốn xóa.
 • Thay đổi loại phân vùng:
  Nhập t để thay đổi loại phân vùng. Bạn sẽ cần chỉ định số phân vùng và mã hex của loại phân vùng mới.
 • Lưu thay đổi và thoát:
  Nhập w để ghi các thay đổi và thoát khỏi fdisk.
 • Thoát mà không lưu thay đổi:
  Nhập q để thoát khỏi fdisk mà không lưu bất kỳ thay đổi nào.

4. Ví dụ thực tế

Giả sử bạn có một đĩa /dev/sda và muốn tạo một phân vùng mới trên đó. Dưới đây là các bước chi tiết:

 1. Mở fdisk:
  sudo fdisk /dev/sda
 1. In bảng phân vùng hiện tại (tùy chọn):
  Command (m for help): p
 1. Tạo một phân vùng mới:
  Command (m for help): n
 1. Chọn kiểu phân vùng (primary hoặc extended):
  Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
 1. Chọn số phân vùng, sector đầu tiên và cuối cùng. Nếu muốn sử dụng toàn bộ không gian trống, bạn có thể nhấn Enter để chấp nhận các giá trị mặc định.
 2. Thay đổi loại phân vùng (nếu cần):
  Command (m for help): t
  Partition number (1-4): 1
  Hex code (type L to list codes): 31
 1. Ghi các thay đổi và thoát:
  Command (m for help): w

5. Một số lệnh và tùy chọn hữu ích khác

 • Xem thông tin chi tiết về tất cả các phân vùng trên đĩa:
 sudo fdisk -l /dev/sda

Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các phân vùng trên đĩa /dev/sda.

 • Trợ giúp trong fdisk:
  Khi đang sử dụng fdisk, nhập m để xem danh sách các lệnh có sẵn.

6. Lưu ý khi sử dụng fdisk

 • Sao lưu dữ liệu: Trước khi thay đổi bảng phân vùng, hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu quan trọng. Thay đổi bảng phân vùng có thể dẫn đến mất dữ liệu nếu không được thực hiện cẩn thận.
 • Quyền truy cập root: Các thao tác với fdisk yêu cầu quyền truy cập root. Hãy đảm bảo bạn có quyền này khi thực hiện các lệnh.
 • Hiểu biết về hệ thống: Trước khi thay đổi phân vùng, hãy hiểu rõ về cấu trúc đĩa và các phân vùng hiện có để tránh gây ra lỗi không mong muốn.

Kết luận

fdisk là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt cho việc quản lý phân vùng đĩa trong các hệ thống Unix-like. Việc hiểu rõ cách sử dụng fdisk giúp bạn có thể quản lý không gian lưu trữ hiệu quả hơn, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn. Tuy nhiên, hãy luôn thực hiện cẩn thận và có sao lưu trước khi tiến hành các thay đổi quan trọng.