Giới Thiệu về Cân Bằng Tải và Cân Bằng Tải Nhiều Đường WAN


I. Cân Bằng Tải (Load Balancing) là gì?

Cân bằng tải (Load Balancing) là một kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được sử dụng để phân phối lưu lượng mạng hoặc tải công việc giữa nhiều máy chủ, tài nguyên mạng, hoặc thiết bị. Mục tiêu chính của cân bằng tải là:

 1. Tối ưu hóa hiệu suất: Giúp sử dụng tối ưu các tài nguyên sẵn có để tăng cường hiệu suất hệ thống.
 2. Đảm bảo tính sẵn sàng cao: Nếu một tài nguyên bị lỗi, các tài nguyên khác sẽ đảm nhận công việc, đảm bảo dịch vụ luôn sẵn sàng.
 3. Tránh tình trạng quá tải: Phân phối tải đều giữa các tài nguyên để tránh tình trạng quá tải cục bộ.

II. Các Phương Pháp Cân Bằng Tải

Có nhiều phương pháp để thực hiện cân bằng tải, bao gồm:

 • Round Robin: Phân phối các yêu cầu đến các máy chủ theo thứ tự tuần tự. Mỗi yêu cầu được gửi đến máy chủ tiếp theo trong danh sách, đảm bảo tất cả các máy chủ đều nhận được tải công việc một cách công bằng.
 • Least Connections: Phân phối yêu cầu đến máy chủ có số kết nối hiện tại ít nhất. Phương pháp này hiệu quả khi các phiên kết nối có độ dài và tài nguyên tiêu thụ khác nhau.
 • IP Hash: Phân phối dựa trên một hàm băm của địa chỉ IP của khách hàng, đảm bảo rằng yêu cầu từ cùng một địa chỉ IP sẽ luôn được gửi đến cùng một máy chủ. Điều này hữu ích trong việc duy trì trạng thái phiên kết nối.
 • Weighted Distribution: Phân phối yêu cầu dựa trên trọng số được cấu hình cho từng máy chủ. Máy chủ có trọng số cao hơn sẽ nhận nhiều yêu cầu hơn, phù hợp khi các máy chủ có năng lực xử lý khác nhau.

III. Cân Bằng Tải Nhiều Đường WAN (WAN Load Balancing)

1. Cân Bằng Tải Nhiều Đường WAN là gì?

Cân bằng tải nhiều đường WAN (WAN Load Balancing) là một kỹ thuật được sử dụng để phân phối lưu lượng mạng giữa nhiều kết nối WAN (Wide Area Network) để tối ưu hóa sử dụng băng thông, đảm bảo kết nối mạng ổn định và liên tục.

2. Lợi Ích của Cân Bằng Tải Nhiều Đường WAN

 • Tăng băng thông khả dụng: Kết hợp băng thông từ nhiều kết nối WAN giúp tăng tổng băng thông khả dụng cho hệ thống mạng.
 • Tính sẵn sàng cao hơn: Nếu một đường kết nối bị lỗi, các kết nối khác có thể đảm nhận lưu lượng, giảm thiểu gián đoạn dịch vụ.
 • Tối ưu chi phí: Cho phép sử dụng nhiều kết nối từ các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để tối ưu chi phí và hiệu quả.
 • Tăng cường khả năng phục hồi: Hệ thống mạng có khả năng tự động chuyển đổi giữa các kết nối WAN khi xảy ra sự cố, đảm bảo tính liên tục trong việc truy cập Internet và các dịch vụ mạng.

3. Cách Thức Hoạt Động của Cân Bằng Tải Nhiều Đường WAN

Cân bằng tải nhiều đường WAN thường được triển khai thông qua các thiết bị hoặc phần mềm cân bằng tải chuyên dụng. Các thiết bị này sẽ:

 • Giám sát các kết nối WAN: Theo dõi trạng thái và hiệu suất của các kết nối WAN để đưa ra quyết định phân phối lưu lượng. Thiết bị cân bằng tải liên tục kiểm tra tình trạng hoạt động và hiệu suất của từng đường kết nối để đảm bảo mọi kết nối đều hoạt động tốt.
 • Phân phối lưu lượng thông minh: Sử dụng các thuật toán để phân phối lưu lượng dựa trên hiệu suất, băng thông, và độ tin cậy của từng kết nối. Điều này giúp tối ưu hóa việc sử dụng băng thông và tăng cường hiệu suất của toàn bộ hệ thống mạng.
 • Failover tự động: Khi một kết nối WAN gặp sự cố, thiết bị cân bằng tải sẽ tự động chuyển lưu lượng sang các kết nối khác để duy trì sự liên tục của dịch vụ. Điều này đảm bảo rằng người dùng không bị gián đoạn truy cập mạng.

4. Các Thuật Toán Cân Bằng Tải Nhiều Đường WAN

 • Weighted Round Robin: Phân phối lưu lượng dựa trên trọng số của từng kết nối. Kết nối có trọng số cao hơn sẽ nhận được nhiều lưu lượng hơn. Phương pháp này hữu ích khi các đường kết nối có băng thông khác nhau.
 • Dynamic Best Path: Phân phối lưu lượng dựa trên hiệu suất hiện tại của các kết nối, chọn đường tốt nhất tại thời điểm đó. Thuật toán này liên tục theo dõi hiệu suất của từng đường kết nối và chọn đường tốt nhất để truyền tải dữ liệu.
 • Session Persistence: Đảm bảo rằng các phiên kết nối của một người dùng hoặc một dịch vụ cụ thể luôn sử dụng cùng một kết nối WAN để duy trì tính liên tục. Phương pháp này hữu ích cho các ứng dụng yêu cầu duy trì trạng thái phiên, như các ứng dụng web hoặc dịch vụ trực tuyến.

IV. Triển Khai Cân Bằng Tải Nhiều Đường WAN

1. Các Thiết Bị và Phần Mềm Phổ Biến

 • Cisco Meraki MX: Một giải pháp cân bằng tải và bảo mật mạng từ Cisco, hỗ trợ nhiều tính năng quản lý và tối ưu hóa mạng WAN.
 • Peplink Balance: Thiết bị cân bằng tải WAN nổi tiếng với khả năng đa dạng và hiệu quả cao, hỗ trợ nhiều thuật toán cân bằng tải và quản lý băng thông.
 • pfSense: Phần mềm mã nguồn mở mạnh mẽ cho phép triển khai cân bằng tải và tường lửa. pfSense cung cấp nhiều tính năng bảo mật và quản lý mạng mạnh mẽ, phù hợp cho cả các tổ chức lớn và nhỏ.

2. Các Bước Triển Khai

 1. Đánh giá yêu cầu mạng: Xác định băng thông cần thiết và số lượng kết nối WAN cần thiết. Điều này bao gồm việc phân tích lưu lượng mạng hiện tại và dự báo nhu cầu trong tương lai.
 2. Chọn thiết bị/phần mềm phù hợp: Lựa chọn giải pháp cân bằng tải phù hợp với nhu cầu và ngân sách của tổ chức. Điều này có thể bao gồm việc so sánh các tính năng, khả năng mở rộng và hỗ trợ kỹ thuật của các giải pháp khác nhau.
 3. Cấu hình và triển khai: Cài đặt và cấu hình thiết bị/phần mềm để quản lý các kết nối WAN và thiết lập các thuật toán cân bằng tải. Quá trình này bao gồm việc cấu hình các tham số mạng, thiết lập các chính sách phân phối lưu lượng và kiểm tra tính tương thích với hệ thống hiện tại.
 4. Giám sát và tối ưu hóa: Thường xuyên giám sát hiệu suất và tối ưu hóa cấu hình để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Điều này bao gồm việc theo dõi trạng thái của các kết nối WAN, phân tích lưu lượng mạng và điều chỉnh các tham số cấu hình để tối ưu hóa hiệu suất.

V. Kết Luận

Cân bằng tải nói chung và cân bằng tải nhiều đường WAN nói riêng là các kỹ thuật quan trọng giúp tối ưu hóa hiệu suất, tăng cường tính sẵn sàng và đảm bảo tính liên tục của dịch vụ mạng. Việc hiểu rõ và triển khai đúng cách các giải pháp cân bằng tải sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa chi phí và tài nguyên.

Cân bằng tải nhiều đường WAN không chỉ giúp tăng cường khả năng phục hồi của mạng mà còn mang lại hiệu suất và tính linh hoạt cao hơn cho hệ thống mạng. Các doanh nghiệp nên xem xét kỹ lưỡng các yêu cầu và lựa chọn giải pháp phù hợp để đạt được lợi ích tối đa từ công nghệ này.