Giới thiệu về Máy chủ Đám mây


Máy chủ Đám mây là gì?

Máy chủ đám mây là cơ sở hạ tầng trên internet cung cấp nguồn lực tính toán cho người dùng từ xa. Bạn có thể coi máy chủ đám mây như một máy tính cá nhân mà bạn có thể thiết lập và kiểm soát giống như một máy tính tại chỗ, chẳng hạn như laptop hoặc máy tính để bàn. Bài viết này sẽ giới thiệu một số thành phần chính của kiến trúc máy chủ đám mây, sự khác biệt giữa máy chủ đám mây và các dịch vụ đám mây khác, và cách xác định dịch vụ đám mây nào phù hợp với trang web hoặc ứng dụng web của bạn.’
Máy chủ đám mây là cơ sở hạ tầng trên internet cung cấp nguồn lực tính toán cho người dùng từ xa. Bạn có thể coi máy chủ đám mây như một máy tính cá nhân mà bạn có thể thiết lập và kiểm soát giống như một máy tính tại chỗ, chẳng hạn như laptop hoặc máy tính để bàn. Bài viết này sẽ giới thiệu một số thành phần chính của kiến trúc máy chủ đám mây, sự khác biệt giữa máy chủ đám mây và các dịch vụ đám mây khác, và cách xác định dịch vụ đám mây nào phù hợp với trang web hoặc ứng dụng web của bạn.

Lưu ý rằng bạn sẽ thấy cụm từ “máy chủ đám mây”, “máy chủ web” và “máy chủ” được sử dụng thay thế cho nhau. Thông thường, máy chủ đám mây ám chỉ một môi trường Linux hoàn chỉnh, hoặc hiệu quả như một máy tính hoàn chỉnh. Trên thực tế, máy chủ đám mây luôn chạy dưới dạng máy ảo, hay hệ thống phần mềm mô phỏng máy tính, trong các cụm máy chủ lớn hơn theo quy trình được gọi là ảo hóa. Để biết thêm thông tin về bối cảnh kỹ thuật này, bạn có thể tham khảo bài viết Giới thiệu về Hosting Đám mây.

Phần mềm Đám mây

Để hiểu về máy chủ đám mây, việc nắm bắt các loại phần mềm chạy trên đám mây là hữu ích.

  • Hệ điều hành: Để thiết lập một máy chủ đám mây, một trong những việc đầu tiên bạn cần làm là cài đặt hệ điều hành. Ngày nay, hầu hết khách hàng đám mây sử dụng hệ điều hành dựa trên Linux (như Ubuntu hoặc Rocky Linux) do sự hỗ trợ rộng rãi, giấy phép miễn phí hoặc linh hoạt, và sự phổ biến trong máy tính máy chủ.
  • Phần mềm phía máy chủ: Đây là loại phần mềm được thiết kế để chạy trong môi trường đám mây, không có môi trường desktop hoặc màn hình kết nối. Thông thường, điều này có nghĩa là phần mềm được cài đặt và cấu hình thông qua giao diện dòng lệnh, sau đó được người dùng truy cập thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng khác.

Máy chủ Đám mây và các Lựa chọn Thay thế

Vì máy chủ đám mây hiệu quả như một máy tính ảo hoàn chỉnh, các sản phẩm đám mây khác có thể được hiểu qua mối quan hệ với chúng. Ví dụ, một số nhà cung cấp đám mây sẽ cung cấp dịch vụ hosting web hoặc hosting cơ sở dữ liệu chuyên dụng. Bất kỳ sản phẩm nào cung cấp cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ web riêng lẻ đều đã tách biệt máy chủ đám mây thực tế trong phương trình.

Tôi Có Nên Sử Dụng Máy chủ Đám mây Không?
Máy chủ đám mây thường có nhiều tính năng bảo mật được tích hợp sẵn, và không cần thiết phải triển khai một dự án sản xuất quy mô lớn để chạy phần mềm mã nguồn mở một cách an toàn và đáng tin cậy trên máy chủ đám mây.

Cách Xác định Nhu cầu Máy chủ của Bạn

Giống như máy tính tại chỗ, máy chủ đám mây sẽ hiệu suất cao hơn tùy thuộc vào thông số kỹ thuật phần cứng của chúng và được định giá tương ứng. Mỗi máy chủ đám mây được phân bổ một lượng tài nguyên nhất định trong cụm. Khác với máy tính tại chỗ, thông số kỹ thuật của máy chủ đám mây có thể được điều chỉnh nhanh chóng theo nhu cầu.

Kết luận

Chương trình này cung cấp cái nhìn tổng quan về việc đánh giá, làm việc với, và hiểu về cảnh quan của máy chủ đám mây. Việc hiểu rõ về các sản phẩm đám mây và cách thay đổi ưu tiên triển khai theo thời gian sẽ giúp bạn tận dụng tài liệu phần mềm hiện có cho các trường hợp sử dụng của mình

.