Hướng dẫn cài đặt CyberPanel trên CentOS


Giới thiệu

CyberPanel là một bảng điều khiển web mã nguồn mở dành cho máy chủ web, cho phép quản lý các dịch vụ như Apache, PHP, MySQL/MariaDB, ngân xàng tên miền,… một cách dễ dàng thông qua giao diện web.

Ưu điểm của CyberPanel:

  • Cài đặt đơn giản, tự động hóa nhiều tác vụ phức tạp
  • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
  • Hỗ trợ nhiều tính năng quản lý máy chủ web/hosting
  • Hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước cài đặt CyberPanel trên CentOS 7/8 chi tiết.

Chuẩn bị

  • Máy chủ CentOS 7 hoặc CentOS 8 tối thiểu 1GB RAM.
  • Địa chỉ IP public.
  • Người dùng quyền root.

Cài đặt CyberPanel

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Cập nhật CentOS lên phiên bản mới nhất:

yum update -y

Khởi động lại máy chủ:

reboot

Bước 2: Cài đặt các gói phụ thuộc

Cài đặt các gói phụ thuộc cần thiết:

yum install wget curl unzip tar -y

Bước 3: Cài đặt Python 3.6

CyberPanel yêu cầu Python 3.6 trở lên.

yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm yum install python36 python36-devel python36-setuptools -y

Bước 4: Tải và cài đặt CyberPanel

Chạy câu lệnh sau để tải và cài đặt CyberPanel:

curl https://cyberpanel.net/install.sh | bash

Quá trình cài đặt sẽ tự động diễn ra, bạn chỉ cần đợi. Sau khi hoàn tất, truy cập địa chỉ IP của máy chủ để vào giao diện quản trị của CyberPanel.

Username: admin

Password: 1234567

Như vậy là đã hoàn thành quá trình cài đặt CyberPanel trên CentOS. Bạn có thể đăng nhập và bắt đầu sử dụng giao diện để quản lý máy chủ.

Tổng kết

CyberPanel cung cấp một giải pháp đơn giản, hiệu quả để quản trị máy chủ web/hosting thông qua giao diện web thân thiện. Với hướng dẫn trên, bạn đã có thể dễ dàng cài đặt CyberPanel trên CentOS.

Chúc bạn thành công với CyberPanel!