Hướng Dẫn Cài Đặt Nginx trên Ubuntu


Nginx là một máy chủ web và máy chủ proxy nguồn mở phổ biến, được sử dụng rộng rãi để phục vụ trang web và ứng dụng web. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi chi tiết qua các bước để cài đặt Nginx trên hệ điều hành Ubuntu.

Bước 1: Cập Nhật Hệ Thống

Trước khi bắt đầu cài đặt, hãy đảm bảo rằng hệ thống Ubuntu của bạn đã được cập nhật. Mở terminal và sử dụng các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Điều này đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của các gói phần mềm trên hệ thống.

Bước 2: Cài Đặt Nginx

Sử dụng lệnh sau để cài đặt Nginx từ kho lưu trữ chính thức của Ubuntu:

sudo apt install nginx -y

Trong quá trình cài đặt, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận. Bạn chỉ cần nhập “Y” và nhấn Enter để tiếp tục.

Bước 3: Kiểm Tra Trạng Thái Nginx

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy kiểm tra xem Nginx đã được khởi động chưa bằng lệnh:

sudo systemctl status nginx

Nếu Nginx đang hoạt động, bạn sẽ nhìn thấy thông báo trạng thái hiện tại của nó.

Bước 4: Cấu Hình Firewall

Nếu bạn đang chạy một firewall, hãy đảm bảo mở cổng 80 (HTTP) để cho phép truy cập vào trang web. Sử dụng lệnh sau:

sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443

Bước 5: Truy Cập Trang Chủ Nginx

Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của máy chủ hoặc tên miền vào thanh địa chỉ. Bạn sẽ thấy trang chủ mặc định của Nginx, cho biết cài đặt đã thành công.

Quản Lý Dịch Vụ Nginx

  • Để khởi động Nginx: sudo systemctl start nginx
  • Để dừng Nginx: sudo systemctl stop nginx
  • Để khởi động lại Nginx: sudo systemctl restart nginx

Bước 6: Cấu Hình Nginx

Cấu hình chính của Nginx nằm trong thư mục /etc/nginx. File chính là /etc/nginx/nginx.conf, và các cấu hình của các trang web cụ thể có thể được đặt trong thư mục /etc/nginx/sites-available.

Bước 7: Cài Đặt SSL (Tuỳ Chọn)

Nếu bạn muốn kích hoạt HTTPS cho trang web của mình, bạn có thể cài đặt SSL bằng cách sử dụng Let’s Encrypt, một dự án cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí.

Với những bước chi tiết trên, bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt Nginx trên Ubuntu. Bạn có thể tiếp tục tùy chỉnh và cấu hình Nginx để đáp ứng đúng nhu cầu của trang web hoặc ứng dụng của mình.