Hướng dẫn Cài Đặt Plesk trên Linux và Windows


Plesk là một nền tảng quản lý máy chủ mạnh mẽ và dễ sử dụng, giúp bạn quản lý và triển khai ứng dụng web một cách hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Plesk trên cả hệ điều hành Linux và Windows.

Cài đặt Plesk trên Linux

Cài đặt nhanh chóng với One-Click Installation

Bước 1: Mở terminal và chạy lệnh sau:

sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)

Cài đặt tùy chỉnh với Custom Installation

Mở terminal và chạy lệnh sau:

sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer)

Sau khi nhận được thông báo sau, tức là bạn đã cài đặt thành công Plesk lên VPS. Hãy truy cập bằng đường dẫn hệ thống cung cấp để cấu hình tài khoản và bản quyền sử dụng.

Chạy Plesk từ Docker

Nếu bạn muốn tận hưởng sự linh hoạt của Docker, hãy chạy Plesk với một lệnh duy nhất:

docker run -d -it -p 80:80 -p 443:443 -p 8880:8880 -p 8443:8443 -p 8447:8447 plesk/plesk

Cài đặt Plesk trên Windows

Cài đặt mặc định với Default Installation

Bước 1: Tải Windows Installer từ trang chính thức của Plesk.

Bước 2: Chạy lệnh sau trong Command Prompt:

plesk-installer.exe --select-product-id=panel --select-release-latest --installation-type=typical

Cài đặt tùy chỉnh với Custom Installation

Bước 1: Tải Windows Installer từ trang chính thức của Plesk.

Bước 2: Chạy một trong những lệnh sau trong Command Prompt:

  • Dùng console (cho giao diện dòng lệnh tương tác):
plesk-installer.exe --console
  • Dùng web interface (cho giao diện web):
plesk-installer.exe --web-interface

Lần đầu tiên đăng nhập bằng giao diện web, bạn sẽ cần nhập tài khoản root (dành cho người dùng Linux) và Administrator (dành cho người dùng Windows) để truy cập giao diện của Plesk.

Bạn cần cung cấp thông tin tài khoản quản trị. Nếu bạn muốn dùng thử bạn hãy chọn vào Proceed with a full-featured trial license.

Bạn sẽ mất một khoản thời gian để Plesk khởi tạo cấu hình ban đầu và cấu hình tài khoản quản trị.

Giao diện người dùng của Plesk
Giao diện người dùng của Plesk

Để vào giao diện quản lý dành cho nhà cung cấp dịch vụ, Bạn cần truy cập vào Change View và chọn Switch to Service Provider view

Giao diện dành cho nhà cung cấp dịch vụ Hosting

Với những bước đơn giản này, bạn đã có thể cài đặt Plesk thành công trên cả hệ điều hành Linux và Windows. Hãy khám phá các tính năng mạnh mẽ mà Plesk mang lại cho quản trị và triển khai các ứng dụng web của bạn!