Hướng Dẫn Chuyển Đổi Phiên Bản PHP trên aaPanel


Trong giai đoạn hiện tại, aaPanel mặc định cho phép chúng ta quản lý nhiều phiên bản PHP đồng thời để linh hoạt cấu hình cho các trang web. Tuy nhiên, khi sử dụng lệnh php qua SSH, hệ thống thường tự động chọn phiên bản PHP 7.2 được cấu hình trong aaPanel.

Đối với các hệ thống lâu dài, PHP 7.2 có thể là sự lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, với sự phát triển và cập nhật liên tục, các phiên bản PHP mới ra mắt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Trong aaPanel, nhà phát triển đã cập nhật và cho phép sử dụng nhiều phiên bản mới, với PHP 8.1 là phiên bản mới nhất.

Để thực hiện việc thay đổi phiên bản PHP trên hệ thống aaPanel, mời bạn theo dõi hướng dẫn chi tiết ở phần sau.

Hướng Dẫn Thay Đổi Phiên Bản PHP trên aaPanel

Bước 1: SSH vào hệ thống aaPanel

Để thay đổi phiên bản PHP, bạn cần SSH hoặc truy cập VPS/máy chủ với quyền root hoặc quyền sudo. Nếu bạn không biết cách thực hiện SSH, có thể tham khảo hướng dẫn đăng nhập vào VPS Linux qua SSH.

Bước 2: Xác định các phiên bản PHP đã cài đặt

Sử dụng lệnh sau để xem các phiên bản PHP đã cài đặt trên hệ thống aaPanel:

ll /www/server/php

Kết quả sẽ hiển thị danh sách các phiên bản, ví dụ:

PHP 5.6
PHP 7.2
PHP 7.3
PHP 7.4
PHP 8.0

Bước 3: Thay Đổi Phiên Bản PHP trên aaPanel

Với việc đã xác định được các phiên bản PHP, bạn có thể thay đổi phiên bản mặc định bằng cách thực hiện các bước sau:

Cách 1: Thay đổi qua lệnh SSH

Nếu muốn chuyển từ PHP 7.2 sang PHP 8.0 (đòi hỏi máy chủ có PHP 8.0):

rm -f /usr/bin/php ln -s /www/server/php/80/bin/php /usr/bin/php php -v

Cách 2: Thay đổi qua giao diện aaPanel

Đăng nhập vào aaPanel, truy cập: Website => PHP CLI version => Chọn phiên bản cần đổi => Submit.

Sau khi thực hiện, bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP mới bằng lệnh php -v.

Tổng Kết

Thay đổi phiên bản PHP trên aaPanel mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cải thiện hiệu suất và bảo mật. Việc sử dụng phiên bản mới giúp phpMyAdmin chạy mượt mà và ổn định hơn, đồng thời đảm bảo tính an toàn cho các crontab sử dụng PHP. Qua bài viết này, bạn đã hiểu cách thực hiện quy trình thay đổi phiên bản PHP một cách dễ dàng thông qua các lệnh và giao diện aaPanel.