Hướng Dẫn Khởi Tạo VPS Cloudbase


Sau khi bạn đăng ký đơn hàng và thanh toán thành công, bạn cần khởi tạo VPS của mình trước khi sử dụng. Các bước khởi tạo cụ thể như sau:

Bước 1: Bạn chọn mục “VPS Của Bạn” và click vào dòng có chứa thông tin VPS của mình như hình sau:Bước 2: Sau đó bạn sẽ vào trang chi tiết quản lý VPS để tiến hành bật VPS lên như hình dưới:

Bước 3: Cài đặt hệ điều hành

Bạn vào View console theo hướng dẫn như sau:

Sau khi vào View console:

– Nếu bạn dùng hệ điều hành Linux: màn hình của hệ điều hành Linux sẽ hiện ra lập tức để bạn sử dụng.
– Nếu bạn chọn hệ điều hành Windows: bạn cần cài đặt hệ điều hành Windows xong mới có thể sử dụng VPS của bạn. Bạn thực hiện các bước theo yêu cầu của hệ điều hành Windows trong quá trình cài đặt. Bạn tự nhập User và Pass của riêng mình.              

Bước 4:  Lấy IP remote để truy cập vào VPS từ máy tính của bạn

Sau khi bạn đã tạo xong hệ điều hành cho VPS, bạn vào trang chi tiết của VPS để lấy thông tin IP remote port như hình sau:

Bạn chờ trong giây lát, sau đó IP remote sẽ xuất hiện như như trong hình:

Sau đó bạn có thể dùng thông tin Remote Port này để vào VPS từ máy tính hoặc điện thoại di động.