Hướng dẫn Thay Đổi Nameserver trên Ubuntu Server


Khi bạn đang quản lý một máy chủ chạy hệ điều hành Ubuntu Server, việc thay đổi nameserver là một công việc quan trọng để định hình cách máy chủ tìm kiếm và định danh các tên miền trên internet. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể để thay đổi nameserver trên card mạng của Ubuntu Server.

Bước 1: Mở Tệp Cấu Hình Mạng

Đầu tiên, bạn cần mở tệp cấu hình mạng. Sử dụng trình soạn thảo yêu thích của bạn. Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng trình soạn thảo “nano”.

sudo nano /etc/network/interfaces

Bước 2: Tìm Card Mạng Cần Thay Đổi

Trong tệp cấu hình mạng, tìm đến phần liên quan đến card mạng mà bạn muốn thay đổi. Thông thường, đối với card mạng có dây (eth0, eth1, …), bạn sẽ thấy một dòng tương tự như sau:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Bước 3: Thay Đổi Cấu Hình Để Sử Dụng Nameserver Tùy Chọn

Để sử dụng nameserver tùy chọn, bạn cần thêm một dòng dns-nameservers với địa chỉ IP của nameserver mong muốn. Sửa lại cấu hình như sau:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

Trong ví dụ trên, chúng ta đã thêm hai địa chỉ IP của nameserver của Google (8.8.8.8 và 8.8.4.4). Bạn có thể thay đổi chúng thành địa chỉ IP của bất kỳ nameserver nào bạn muốn sử dụng.

Bước 4: Lưu và Đóng Tệp

Nhấn Ctrl + X, sau đó ấn Y để lưu thay đổi, và cuối cùng là Enter để thoát.

Bước 5: Khởi Động Lại Dịch Vụ Mạng

Để áp dụng thay đổi, bạn cần khởi động lại dịch vụ mạng. Sử dụng lệnh sau:

sudo service networking restart

Kết Luận

Qua bài viết này, bạn đã học cách thay đổi nameserver trên Ubuntu Server. Nhớ rằng, khi thay đổi nameserver, máy chủ sẽ sử dụng các nameserver mới để giải quyết tên miền thành địa chỉ IP. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách máy chủ kết nối với internet, nên hãy đảm bảo rằng bạn chọn các nameserver ổn định và đáng tin cậy.