>99.9% Uptime

99.9% Uptime

Cam kết về thời gian uptime: Chúng tôi cam kết thời gian uptime của hệ thống server đạt 99.9%.

Cam kết hoàn tiền

Cam kết hoàn tiền

Cam kết hoàn tiền: Chúng tôi cam kết hoàn lại số tiền chưa sử dụng hết trong vòng 30 ngày đầu tiên khi khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu tiên tại Cloudbase mà không cần bất kỳ lý do gì.

Mức độ dịch vụ thỏa thuận - Service Level Agreement (SLA)

Trong trường hợp do các nguyên nhân ngoài mong muốn, chúng tôi cam kết cộng thêm số giờ sử dụng dịch vụ đối với khách hàng như sau:

Thời gian hoạt động của máy chủ Số giờ không hoạt động tương đương
(Giờ)
Thời gian cộng thêm cam kết
(Ngày)
99.90% 98.76 0
99.85% 13.14 2
99.80% 17.52 3
99.75% 21.90 4
99.70% 26.28 5
99.65% 30.66 7
99.60% 35.04 8
99.55% 39.42 9
99.50% 43.80 10